Politika privatnosti i uvjeti korištenja

ID SHOP d.o.o.

 1. Općenito

Tvrtka ID SHOP d.o.o. (tvrtka) obrađuje i štiti vaše osobne podatke u skladu s važećim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka. Tvrtka će koristiti osobne podatke isključivo za svrhe za koje su dostavljeni osobni podaci i ni u kojem slučaju neće biti otkriveni neovlaštenim osobama. Vaši se podaci mogu otkriti drugima samo na zahtjev državnog tijela na određenoj zakonskoj osnovi.

 1. Zadržavanje podataka

Tvrtka čuva vaše podatke samo za vrijeme potrebno za svrhe u kojima se obrađuju osobni podaci, osim ako zakonom nije određen drugi rok.

Tvrtka čuva podatke klijenta potrebne za dovršenje kupnje za daljnjih pet godina od završetka ugovora na temelju ugovora. Tvrtka obrađuje vaše osobne podatke u svrhu izravnog oglašavanja samo na temelju vašeg pristanka, do otkazivanja. Tvrtka može oglašavati svoju djelatnost i informirati pojedince o inovacijama i ponudama tvrtke i na temelju legitimnih interesa tvrtke temeljem pristanka pojedinaca.

Tvrtka čuva osobne podatke na računu izdanom u skladu sa zakonom deset godina nakon isteka godine na koju se računi odnose.

Vaša je IP adresa strogo neophodna za rad web stranice. Sukladno mišljenju Povjerenika za informiranje i Radne skupine 29, operater web mjesta zadržava najviše šest mjeseci. Kolačići sesije čuvaju se na temelju vašeg pristanka za vrijeme sesije, a trajni kolačići traju najviše jednu godinu.

Informacije koje dajete ID SHOP d.o.o. može biti ukinuto u bilo kojem trenutku s pristankom. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju pristanka prije njegovog otkazivanja.

 1. Vaša prava

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, društvo daje sljedećim pravima:

 • pravo tvrtke da traži informacije o tome koji se podaci obrađuju u vezi s njom;
 • pravo dobiti od tvrtke potvrdu o tome hoće li se osobni podaci obrađivati;
 • pravo na ispravljanje netočnih osobnih podataka u odnosu na njega bez nepotrebnog kašnjenja;
 • pravo brisanja osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog kašnjenja;
 • pravo poduzetnika da ograniči obradu osobnih podataka;
 • pravo na primanje osobne podatke koji se odnose na njega, koje se nalaze u društvu, u strukturirani, naširoko koristi i strojno čitljivom obliku, kao i pravo na prijenos podataka na neki drugi kontroler ili subjekt je dužan pružiti ove informacije izravno.
 • pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
 1. Izvršenje tih prava i pravnih lijekova

Pojedinac vježba to pravo bez naknade u ID SHOP d.o.o. Tvrtka može zatražiti podatke kako bi potvrdila identitet pojedinca. Tvrtka mora odlučiti o zahtjevu pojedinca bez nepotrebnog kašnjenja, najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva. Ovaj rok može se produljiti, ako je potrebno, do dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Tvrtka mora obavijestiti pojedinca o produžetku tog roka, a pojedinac može uložiti žalbu protiv obnove. U slučaju očigledno neosnovanih ili pretjeranih zahtjeva pojedinca na koga se podaci odnose, posebno ako se zahtjevi često ponavljaju, tvrtka može sa specifičnim opravdanjem odbiti da djeluje na osnovi zahtjeva.

Ako pojedinac nakon primitka odluke operatora vjeruje da primljeni osobni podaci nisu osobni podaci, koje zahtijeva, ili da nije dobio sve tražene podatke može, prije podnošenja tužbe s povjerenikom, podnijeti operatoru prigovor u roku od petnaest dana. Kontrolor mora odlučiti o prigovoru kao novi zahtjev u roku od pet radnih dana. Ako kontrolor ne odluči o zahtjevu pojedinca u roku, osoba može podnijeti žalbu Povjereniku za informacije zbog šutnje.

U postupku žalbe protiv odluke upravitelja prema ovom dijelu akta, povjerenik za informiranje odlučuje o pravilima općeg upravnog postupka. U slučajevima koji se ne mogu drugačije riješiti, povjerenik za informiranje odlučuje o žalbi odlukom. Protiv odluke nije dopuštena žalba, ali je upravni spor dopušten.

 1. Ugovorno obrađivanje osobnih podataka

Tvrtka može povjeriti pojedinačne poslove u vezi s obradom osobnih podataka ugovorom s procesorom. Ugovor je napisan ili ekvivalent elektroničkih sredstava i u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, odredbe zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka i drugih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

 1. Kontakt podaci tvrtke

ID SHOP d.o.o.
Litostrojska cesta 44d
1000 Ljubljana
Slovenija
T: +386 1 500 40 50
F: +386 1 500 40 51
E: info@idshop.si